Elementor #851

Testy automatyczne Selenium

* Poziom Podstawowy * Materiały szkoleniowe
* Wsparcie poszkoleniowe
* Zadania praktyczne
* Certyfikat


_______

Testy automatyczne Selenium

* Poziom Średnio -zaawansowany * Materiały szkoleniowe
* Wsparcie poszkoleniowe
* Zadania praktyczne
* Certyfikat

_______

Budowa procesu automatyzacji testów

* Materiały szkoleniowe
* Wsparcie poszkoleniowe
* Zadania praktyczne
* Certyfikat______

Testy automatyczne Appium

* Poziom Podstawowy * Materiały szkoleniowe
* Wsparcie poszkoleniowe
* Zadania praktyczne
* Certyfikat


______